ΜΙΚΡΟ ΜΑΤΙ

banner image
ΜΙΚΡΟ ΜΑΤΙ
Το άνοιγμα του ρόμβου είναι 7 cm x 5 cm και προστατεύει κυρίως χρυσοχοεία ή σε καταστήματα με μικρού μεγέθους εμπορεύματα.
 

 

Πίσω