ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΤΙ

banner image
ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΤΙ
Το άνοιγμα του ρόμβου είναι 17cm x 11.5 cm και προστατεύει κυρίως επαγγελματικούς χώρους με σχετικά μεγάλου μεγέθους εμπορεύματα να προβάλονται  πίσω από το μέγεθος του ρολλού.
 

 

Πίσω