ΚΑΡΤΑ 125KHz

banner image
ΚΑΡΤΑ 125KHz
Κάρτα 125KHz
- Χρώμα λευκό
- Πλαστικό abs
- Πάχος 1.8mm
 

 

Πίσω